Tag: Underlätta för företag

Svårt att hitta personer med rätt kompetens?  

Inom många branscher i Sverige talar man idag om svårigheten med att hitta personer med rätt kompetens. Stora pensionsavgångar gör att behovet av rekrytering av ny personal ökar år från år.

Det finns branscher som inser det omöjliga i att täckla personalbehovet snabbt nog så ett nytänkande inom rekrytering är angeläget.

Tidigare låg fokus på att få fler personer att söka sig till olika högskoleutbildningar. Syftet var att höja utbildningsnivån. Idag ser vi att yrken som endast kräver gymnasieutbildning har stora behov av att anställa ny personal. Hur får vi våra ungdomar att söka till Yrkesprogrammen? Här behövs en statushöjning av yrken som inte är akademiska. read more

Read More