Utbilda sig till takläggare

Det finns två huvudsakliga utbildningsvägar till att bli takläggare (benämns även som takmontör). De som redan inför gymnasievalet vet att man vill bli takläggare kan välja Bygg- och anläggningsprogrammet. Inser man senare i livet att det är yrke som lockar kan utbildning ske på Komvux. I vissa fall erbjuder även arbetsförmedlingen kurser och utöver det finns ibland lärlingsalternativet.

Bygg- och anläggningsprogrammet

De som har betyg för att komma in på Bygg- och anläggningsprogrammet får en bred utbildning som riktar in sig mot flera yrken inom bygg och anläggning takläggare inom stockholm. Den sträcker sig över tre år och är delvis anpassningsbar utifrån om man vill ha möjlighet att studera vidare på högskola, vilka yrken man är mest är intresserad av osv.

Är det takläggare som man önskar bli är det viktigt att kontrollera att gymnasieutbildningen har inriktning mot ”Husbyggnad”. Det är en relativt vanlig inriktning men det finns även gymnasieutbildningar utan just denna inriktning.

Efter gymnasiet kan jobb sökas som takläggare då de grundläggande kunskaperna som behövs finns efter godkänd utbildning. Vill man bli mer eftertraktad på arbetsmarknaden kan påbyggnadskurser eller meriter väga tungt.

Komvux

Eftersom Komvux till stor del erbjuder liknande kurser som på ett gymnasium finns det kurser som ”matchar” Bygg- och Anläggningsprogrammet. Framförallt de som inte har kompletta gymnasiebetyg kan studera på Komvux och kan via denna utbildning bli takläggare på kortare tid än gymnasieutbildningen. Orsaken är att gymnasieutbildningen är bredare samt att man själv kan påverka hur snabbt man vill läsa kurserna på Komvux.

Arbetsmarknads-politisk utbildning

Arbetsförmedlingens mål är inte enbart att förmedla jobb utan även att matcha näringslivets behov med arbetslösas intressen och utbildning. Är det stor efterfrågan på takläggare i en stad kan därför arbetsförmedlingen skapa (eller köpa in) intensivkurser inom detta område. Man lägger då stor vikt vid att utbilda arbetslösa så att de ska bli eftertraktade på arbetsmarknaden.

Eftersom det kan variera vilka kurser som erbjuds är det bästa alternativet att vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och ha en kontaktperson som därmed har koll på om relevanta utbildningar dyker upp.

Lärling

Att studera till takläggare som lärling innebär att utbildningen sker på arbetsplats och att man rent praktiskt lär sig yrket genom att följa med de som jobbar där. Den som är lärling får en låg lön under lärlingstiden eftersom kunskapen är låg och man i början snarare tar tid än ger kompetens till företaget.

Hur lärlingstiden är uppbyggd kan variera något beroende på ålder, förkunskaper och behov av utbildning.

Påbyggnad via yrkesskolor

Det finns ett flertal yrkesskolor som erbjuder påbyggnadskurser för takläggare. Det är kurser som i detta fall vänder sig till personer som har erfarenhet av yrket och vill fördjupa sig inom specifika moment. En del kurser genomförs av företag inom branschen och har avgift medan vissa går inom skolor där det går att få studiebidrag/studielån.

Oavsett vilka påbyggnadskurser som väljs så ökas kompetensen vilket självklart ökar chansen att få jobb ute på arbetsmarknaden. Det som däremot brukar väga tyngst är erfarenhet och meriter.

Vad som avgör vilken utbildningsväg som är bäst är alltså både ålder, erfarenhet och möjlighet från Arbetsförmedlingen.