Det kan leda till mögel

Mögel är inte det största problemet som existerar för svenskar generellt. Men för svenskar i villor och hus är det ett problem som är större än många tror. Här är några anledningar till varför mögel skapas, och vad man kan göra åt det.

Orsaker till mögel

De flesta har någon gång upptäckt mögel i deras bostad. Vare sig det är deras egen, föräldrarnas gamla hus eller någon helt annans. Oftast är det enkelt att upptäcka eftersom det ger ifrån sig en väldigt igenkännbar doft. Lukten i sig är generellt frän och man behöver inte alltid vara expert för att förstå att lukten kommer från något som inte är bra, även man man inte vet att det är mögel.

Men hur uppkommer mögel egentligen? Det finns en rad olika anledningar till varför någon får mögel i sitt hus, ibland även trots att man är oerhört noggrann och alltid ser över bostaden gällande det mesta. Däremot kan en liten olycka, eller ett problem som inte ens beror på husägaren själva i fråga, vara problemet.svart mögel och hur man tar sig an problemet

Till exempel genom att ett vattenläckage sker. Just hur vattenläckaget ser ut kan variera väldigt mycket. Att få mögel i källaren eller vinden är vanligt eftersom det är rum som ligger i riskzonen för komplicerade läckage. Det räcker med att det finns ett litet fönster till vinden som läcker in några få droppar vatten per dygn och bildar mögel. För det behöver inte handla om litertals med vatten, avlopp och lukt. Men de får dropparna kommer i längden att ställa till med problem, och det kan sedan bidra till att det skapas mögel.

Samma sak kan gälla i badrummet eller köket, vilket är rum som också tenderar att dra på sig läckage och vattenskador i olika former. Det är ibland, som sagt, svårt att ens märka problemet. Det kan handla om att en vattenkran står och läcker utan att man märker det. Det är relativt få personer som regelbundet har koll på sina kranar. Därför är det lätt hänt att när en läcka väl sker kommer det att ge större konsekvenser. Inte minst eftersom läckaget kommer kunna ligga där i en längre tid.

Inte förrän det börjar dofta kommer troligtvis någon att reagera, och då har skadan redan skett. Troligtvis har redan möglet hunnit sprida sig. Men här gäller det att vara lugn. Mögel sprider sig olika fort, men det är viktigt att veta om att ett smart och snabbt agerande kan förhindra det från att sprida sig från ett litet område till en hel vägg och sedan fler delar av bostaden. Kontakta därför en firma som är experter på behandling av just mögel.