Flera vägar för enklare rekrytering

Behöver ert företag anställa en eller par personer till? Räkna med att en rekryteringsprocess tar ett par månader och att den därmed bör påbörjas i god tid innan personalbehovet behövs. Det finns även flera vägar och tjänster att utnyttja för en enklare process.

Bemanningsföretag

Bemanningsföretagen har god kunskap om deras anställdas kunskaper, erfarenheter och utbildning. När ett företag kontaktar ett bemanningsföretag kan de snabbt få fram personer som kan börja arbeta för ett casino.

Fördelen med att gå via bemanningsföretag är att processen för rekrytering blir mycket kort samt att företaget kan testa och se om den person som kommer och jobbar verkligen passar. Då man enbart hyr personal från bemanningsföretaget går det snabbt att säga upp avtalet och därmed söka annan personal om så önskas.

Nackdelen är kostnaden då det inte sällan kostar dubbelt så mycket att anlita en person via ett bemanningsföretag i jämförelse mot att ha samma person anställd.

Rekryteringsföretagen

En rekrytering innebär att platsannons ska skrivas, ansökningarna ska läsas och intervjuer genomföras. En process som är tidsödande. Lösningen är att anlita ett rekryteringsföretag som tar hand om hela processen. När de till slut har tagit fram ett par kandidater kommer dessa på intervju till företaget.

En fördel att låta rekryteringsföretag ta hand om denna rekrytering är just tidsaspekten. Då kan man som chef lägga tid på annat inom företaget istället för på själva rekryteringen. En annan fördel är kunskapen och erfarenheten. Företag som enbart arbetar med rekrytering är specialister på att intervjua och hitta rätt person till rätt arbete. Väldigt många företag går på ”känsla” när de anställer medan rekryteringsföretag arbetar på ett djupare och mer analytiskt sätt.

Arbetsförmedlingen

Önskas en platsannons läggas ut bör Arbetsförmedlings tjänst vara den mest heltäckande. Men man ska inte glömma att det även finns andra plattformar där lediga arbeten kan listas. Dessutom finns det plattformar som samlar in annonser från flera olika håll för att sedan presentera ett sammanfattande resultat.

Har ni svårt att veta vad som bör finnas med i platsannonsen och hur rätt personer ska attraheras av yrket? Prata med någon handläggare på Arbetsförmedlingen och få tips som kan föra processen framåt.

LinkedIn

Ett stort antal jobb kommer aldrig ut på Arbetsförmedlingen eller liknande portaler. Istället väljer företagen att ”headhunta” personer utifrån deras kompetens. Det betyder att företaget kontaktar personen och ger ett förslag om ett nytt jobb. Detta i motsats mot klassisk rekrytering där en annons läggs ut och personer förväntas söka upp företaget.

Inte sällan sker denna ”head-hunting” på LinkedIn eftersom portalen är uppbyggd just för att presentera personers utbildning, erfarenhet och kompetens. Här går det även att söka upp personer utifrån vilka yrken de angett att de har eller haft.

Nätverk

En mycket vanlig väg till ett nytt jobb är via nätverk. Detta både formella och informella nätverk. Ett företag som behöver rekrytera bör därmed utnyttja sina nätverk och förmedla att man söker fler anställda. Genom att andra inom nätverket vet om det kan tips och lösningar komma fram som kan underlätta kommande rekrytering.