Fördelarna med att ta hjälp av externt rekryteringsföretag

När ett företag behöver fler anställa blir frågan om de ska ta hand om denna process själv eller ta hjälp av företag som enbart arbetar med rekrytering. En del väljer bort denna externa hjälp på grund av dess kostnad men då har man inte sett på hela processen och alla de fördelar som finns.

  1. Tid och arbetskostnaden

Ett företag som väljer att ta hand om processen på egen hand behöver undvara personer som gör behovsanalys, skriver platsannons, intervjuar och sköter annat inom den administrativa biten. Här får man räkna med att ”tid är pengar”.

Behöver vikarier tas in för att en arbetsgrupp ska kunna genomföra allt detta innebär det en kostnad. Jobbar personerna med produktion innebär det mindre produktion på utländska casinon och därmed en indirekt kostnad. Detta är något många företag inte räknar med. Man säger att det är dyrt att anlita ett företag för rekrytering här rekrytering stockholm som tar hand om all rekrytering men ser inte på vilken kostnad som uppstått om man gjort det själv. Detta inte minst om man inte hittar en person och behöver genomföra hela processen en gång till.

  1. Nöjd-kund-garanti

Många bemanningsföretag och andra företag inom rekrytering har ”Nöjd-Kund-Garanti”. Det innebär att om man som kund kan säga att den nyanställda inte passade in tillräckligt bra behöver man inte heller betala fullt pris.

  1. Kompetens – Kompetens – Kompetens

Den allra största fördelen med att låta bemanningsföretag ta hand om företagets rekrytering är att de har en helt annan kompetens än de flesta företag. Här kan det finnas psykologer, beteendevetare, statistiker och andra yrkesroller som tydligare kan ställa rätt frågor.

Det kan ställas mot en oerfaren chef som ställer frågor utifrån hur arbetsintervjun växer fram. Det kan därmed innebära att den som intervjuas styr intervjun eller att det blir en ”trevlig pratstund” istället för en analyserande arbetsintervju.

Här kan man även fråga sig varför chefer och anställda ska driva en rekrytering framåt när de sällan har utbildning inom området. Inom få andra områden väljer man att utföra arbetsuppgifter utan någon utbildning eller lång erfarenhet på området.

Bemanningsföretagen kan ge hjälp

Bemanningsföretag är ett av de företag som kan hjälpa till med rekrytering. I detta fall handlar det om att erbjuda personal under kortare period som under denna period är anställd av bemanningsföretaget. Det är detta företag som gör intervjuer och avgör kompetens hos de anställda.

När de sedan får in en förfrågan kan de snabbt få fram en person som kan börja jobba. En fördel med bemanningsföretagen är att man som företagare kan säga upp avtalet när som helt utan att någon längre uppsägningstid behövs. Detta eftersom personen är anställd av bemanningsföretaget.

Rekryteringsföretagen kan ge hjälp

En annan väg är att be ett rekryteringsföretag om hjälp. Inte sällan samarbetar de med bemanningsföretag men det finns även de som arbetar helt separat mot dessa. Det som kännetecknar rekrytering, med hjälp av ett rekryteringsföretag, är att företaget driver hela processen. Från att skapa annonser till att ta emot frågor och ansökningar. När sedan enbart ett par personer är kvar i processen kommer en representant från företaget att få intervjua dem.