Factoring och kundkontakt

En punkt som blir annorlunda med factoring, mot om man fakturerar utan denna tjänst, är kontakten med kunderna. Det handlar både om hur fakturan blir utformad och hur kunden gör om frågor uppstår kring fakturorna. Detta både på gott och ont.

Factoring är antingen fakturabelåning eller fakturaförsäljning. Det vanligaste är däremot fakturaförsäljning vilket har flera fördelar mot belåningen. Framförallt när det kommer till förbättrad likviditet då belåning innebär lägre utbetalt belopp.

De två nackdelar som brukar nämnas i samband med factoring är kostnaden samt att kundkontakten ändras. Kostnaden är ett par procent på det totala fakturabeloppet. Utöver det kan även en fast kostnad tillkomma i det fall finansbolaget har fakturaavgift.

Gällande kundkontakt så förändras detta något eftersom det är finansbolaget som äger fakturan vid factoring. Därmed finns ett par punkter som skiljer hanteringen mot om man själv skapat och skickat fakturan.

Avsändare och inbetalningsuppgifter

Eftersom finansbolaget äger fakturan är det även de som står som avsändare. Det kommer att framgå vad skulden gäller samt vilket företag som levererat produkterna/tjänsterna. Men samtidigt att det är finansbolaget som äger och driver fakturafrågan.

För kunden gör detta ingen skillnad så länge som inte någon fråga uppstår. Beloppet betalas och skulden regleras. Om kunden har frågor blir det däremot olika vem som ska kontaktas vilket kan upplevas något krångligt av kunden.

Är det en fråga kring själva betalningen är det finansbolaget som kontaktas. Man kanske har frågor kring om delbetalning går att ordna, om betalningsdagen kan skjutas fram något eller liknande. Eftersom factoring innebär att fakturabolaget tar över allt kring betalningen ska frågor ställas hit.

Frågor kring fakturabelopp och produkt

Är det däremot en fråga kring fakturabeloppet eller kring vad fakturan gäller för produkter eller tjänster är det leverantören som ska kontaktas. Det kan exempelvis vara att fakturan är på fel belopp eller att man som kund inte är nöjd och vill ändra något.

Detta är något som finansbolaget inte kan ändra vilket gör att kontakten måste ske direkt med den leverantör man har.

När kundkontakt nämns som en negativ faktor inom factoring är det alltså det som nämnts ovan som lyfts upp. Att kunden kan behöva kontakta två olika parter om man har frågor kring fakturan. Dessutom är det inte lika säkert att fakturabolaget är lika flexibel gällande delbetalningar och andra betalningslösningar som en leverantör är.

Flexibilitet gällande betalning

Om kunden vill delbetala eller på annat sätt ändra betalningsvillkoren så är det kreditbolaget som kontaktas. Detta då denna fråga helt handlar om hantering av skulden.

Kanske vill kunden delbetala över 6 månader trots att relativt lågt belopp. Om kreditbolaget säger nej till detta finns inget alternativ. Det kan ställas mot om kontakt istället hade tagits med leverantören som därmed kan vara mer flexibel. En del kunder kan därmed bli upprörda över att de inte får den betalningsmöjlighet som de annars hade fått.

Samtidigt blir detta en trygghet och stabilitet och något som är en fördel med factoring. Företag som använder factoring vet att olika betalningslösningar inte är något man behöver diskutera med sina kunder. Man är inte kundernas ”bank” utan överlämnar helt detta till finansbolaget.