Vilken hjälp får du hos begravningsbyrån?

Att en begravningsbyrå hjälper till med begravningen vet alla. Men vilka andra tjänster erbjuds?

Kortfattat så ska en begravningsbyrå kunna hjälpa dig med ”allt” som har med begravningen att göra. Detta oavsett om det klassiska detaljer som att sätta in en annons i tidningen till mer individuella frågor kring lagar och seder. Men bryter man ner tjänsterna i mindre grupper blir det tydligare.

Kontakt med myndigheter

Vid ett dödsfall behöver detta meddelas till en rad olika myndigheter. Från dessa nationella register hämtar många företag sin information och ser därmed att personen avlidit. Det gäller exempelvis försäkringsbolag som därmed kan få informationen automatiskt.

Då en begravningsbyrå har kontroll på vilka myndigheter som ska kontaktas och vad som behöver göras för att få så enkel administration av dödsboet som möjligt är det en trygghet att de sköter dessa kontakter.

Omhändertagande av den avlidne

När en läkare har konstaterat ett dödsfall behöver kroppen tas hand om till begravningen genomförs. Detta tar en begravningsbyrå hand om i samarbete med sjukhus m.m. De tar sedan hand om att transportera kistan till begravningsceremonin.

Begravningsceremoni

Det är troligtvis denna tjänst som de flesta förknippar med en begravningsbyrå. Som anhörig får man ha åsikter om kista, blommor, sång, tal osv. Första steget brukar vara att sätta ett datum, annonsera i tidningen och planera var begravningen ska vara. Via flera träffar kan man diskutera sig fram till en passande lösning.

För många anhöriga blir det första tillfället som kontakt tas med en begravningsbyrå vilket innebär att många frågor finns kring vad som händer, vem som gör vad och vilka beslut som behöver tas.

Visning av den avlidne personen

Vill ni se personen en sista gång? För vissa personer är det viktigt att få ett tydligt avslut med en fin bild av den avlidne. Kroppen kan läggas i en kista och svepas in i duk eller kläder varpå de närmast anhöriga får se kroppen. Det finns även möjlighet för en begravningsbyrå stockholm att ha öppen kista på begravningen så att alla får se personen. I detta fall brukar man vara tydlig med att informera det till gästerna på begravningen eftersom det kan upplevas obehagligt för vissa, inte minst barnen.

Planering av minnesstund

Det är mycket vanligt att minnesstund hålls direkt efter att begravningsceremonin är genomförd. En del anhöriga väljer att anordna den själv medan andra vill ha ”allt ordnat”. Det kan innebär att lokal ordnas, catering bokas och eventuellt någon sång framförs. Precis som med ceremonin är det viktigt att de anhöriga hittar rätt stil och form som de känner sig bekväma med.

Bouppteckning och juridiska frågor

Att en begravningsbyrå även tar hand om bouppteckning och juridiska frågor är inte helt självklart. En del gör det – andra inte. De som inte gör det pekar på att det är två helt olika tjänster. En begravningsbyrå tar hand om personer i sorg och sorgebearbetning. Detta medan en jurist tar hand om lagarna som styr hur pengar ska fördelas inom en bouppteckning.

Samtidigt kan vara mycket bekvämt och tryggt att ha ett företag som tar hand om allt. Från begravning till att bouppteckningen är klar.