Jämställda snickare

Det råder inga tvivel om att det är en stor brist på jämställdhet bland snickare idag, det är ett mansdominerat yrke och har varit det hela tiden om man tittar på historien. Hur ska man få fler kvinnor att vilja söka sig till yrket som snickare och hur får man yrket att tillfalla fler kategorier av människor så att det blir en mångfald i yrket?

Snickare är kända för att ha en rå humor och ha en mobbande chargong på in arbetsplats. Detta är det många organisationer som jobbar mot och en av de är Sveriges byggindustrier. De vill att snickare idag ska vara mycket mer inkluderande av alla typer av människor som vill söka sig till yrket.

Bredda rekryteringen
Att jobba med att bredda till vilken målgrupp som man vill ska söka sig till snickare är en bra start. Att marknadsföra sig som snickare till olika typer av människor så att de känner att de passar in i arbetsbeskrivningen av yrket snickare och att de känner sig önskade och inkluderade är också viktigt.

Att företag som vill anställa snickare skriver på ett sånt sätt så att alla känner sig manade att söka varken det gäller en kvinna, en person med speciella behov eller en person av annan härkomst.

Att skapa mångfald
Oftast så måste man jobba för att få en mångfald på en arbetsplats där snickare vistas. Folk dras dit dom känner sig välkomnade och lika med varandra. Man behöver formulera sig annorlunda för att tilltala olika typer av människor. Mångfald är viktigt i byggbranschen för att samhället ska kunna utvecklas framåt till ett modernt samhälle.

Antalet kvinnor som snickare
Antalet kvinnor som sökt sig till yrket snickare har ökat avsevärt de senaste åren sen man började bredda målgruppen så att även kvinnor kände sig manade för detta. Cirka 294 000 män och nästan 28 000 kvinnor arbetade som snickare under 2014. Detta är cirka 8 % kvinnor vilket inte är särskilt mycket även om det är markant mer än det varit förr. Arbetet med att få flera kvinnor att söka sig till yrket snickare är fortgående för många organisationer idag.

Framtida mål
Det finns en plan för Sveriges kvinnor inom byggindustrin och det är att år 2030 så ska de som anställs som snickare vara 25 % kvinnor. Detta är ett mål som vår egen regering tagit på sig och trots att 25 % inte låter mycket så är det två gånger med än det som rådde år 2014.

Det är olika fördelning på olika områden inom yrket snickare och hantverksyrkena är det ännu mindre kvinnor som är anställda som snickare. Arbetet för fler kvinnor till byggbranschen har en långsiktig plan som kommer att fortgå tills en jämn fördelning är uppnådd.